tiistai 16. heinäkuuta 2019

OPS -uskonto

USKONNON opetuksessa
  • monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa tuetaan käyttämällä kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin.
  • asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla.
  • harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

USKONNON arvioinnissa 
  • otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan.

"Uskonnon opiskelussa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti